Showing all 28 results

Řazení:

blocks
rows

Uhlí

Vaše filtry:

Zobrazit filtry
 
Uhlí

Uhlí

Pytlované uhlí

Pytlované hnědé uhlí ořech 2, bílinské uhlí nejen pro automatické kotle. Rychlá a komfortní doprava zdarma po celé ČR. Jistota dodaného množství. Nízký obsah síry zajišťuje ekologické spalování. V nabídce máme také uhlí pro klasická kamna a černé uhlí.

Hnědé uhlí

Hnědé uhlí je starší a kvalitnější než nejmladší lignit, pochází převážně z období jury a křídy. U nás se dnes používá především v tepelných elektrárnách pro výrobu elektrické energie, pouze minimum (asi 4%) se využívají v domácnostech. Povrch je hnědý až černohnědý. V současnosti se u nás setkáváme v domácnostech především s uhlím ze Severočeských dolů (důl Bílina, úpravna Ledvice) a s uhlím ze Severní energetické (úpravna Komořany).

Černé uhlí

V Ostravské části skončila těžba v devadesátých letech minulého století (1994). Těžily se zde především kvalitní typy černého uhlí.

Černé uhlí je velmi kvalitní uhlí, kde prouhelnění dosáhlo vyššího stupně než u uhlí hnědého. Tvořilo se zejména v období karbonu a permu. Je černé barvy, mnohdy se v jeho struktuře setkávají matné i lesklé vrstvy. V současné době se u nás černé uhlí těží už jen v OKD (Ostravsko-karvinské doly) a to už jen na Karvinsku a těžba končila na Frýdecko-Místecku. V Ostravské části skončila těžba v devadesátých letech minulého století (1994). Dnes toto uhlí však už nemíří do domácností, ale pouze do koksoven a průmyslu.

Antracit

Antracit pochází geologicky původem z karbonu, je to druh kvalitního černého uhlí, který se vyznačuje vyšším stupněm prouhelnění a tedy vyšším obsahem uhlíku (90 – 96%) a vysokou výhřevností (podobně jako koks). Používá se v chemickém průmyslu, jako kovářské uhlí, v metalurgii, také pro výrobu elektrod. Na pohled bývá černé a poměrně velmi lesklé. V minulosti byla naleziště v Čechách (pánve u Brandova v Krušných horách, u Českých Budějovic a Vlašimi) a také v Polsku, v okolí města Wałbrzych a Nová Ruda, ta však dnes už nejsou v provozu a dostupný je pouze dovoz z okolí ukrajinského Donbasu.

Kvalitní černé nízkopopelnaté a nízkosirné uhlí se používá k výrobě koksu.

Koks

Výroba koksu probíhá v koksovnách a jde o takzvanou karbonizaci neboli koksování, při kterém jsou z uhlí odstraněny prchavé látky v koksárenské peci s omezeným přístupem vzduchu. Vedlejším produktem koksování jsou pak plyny a další následně využitelné chemické substance.

Koks je používán jako redukční činidlo ve vysokých pecích, při výrobě a zpracování kovů, v kovářství a také na vytápění v domácnostech či v průmyslových kotelnách. Je palivem ekologickým, neboť při jeho spalování vzniká prakticky pouze CO2 a na rozdíl od jiných tuhých paliv má poměrně nízkou prašnost. Nevýhodou je jeho vyšší cena, která je dána i náročnějším technologickým zpracováním.

V našem eshopu najdete nejen antracit, ale také všechny typy uhlí mimo nejmladšího lignitu.