blocks
rows

Zdivo

Vaše filtry:

Zobrazit filtry
 
Zdivo

Zdivo

Zdivo je obecně pevná stavební struktura, která vzniká spojením různých materiálů jako například kámen, cihla, tvárnice, dřevo s maltou případně jiným pojivem. Vedle toho se někdy hovoří také o litém zdivu (beton). Materiály i způsob jejich zpracování často charakterizují určitý dobu stavební sloh nebo dobu.

Zdivo dělíme na režné (lícové, pohledové) a zdivo určené k omítání („pod omítku“). Režné zdivo vyžaduje lepší materiál (lícovka) i opracování, aby odolávalo vlivům počasí. Zvláštním druhem zdiva je zdivo pro klenby.