Kotle na tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva

podléhají u nás certifikaci podle norem ČSN. Kotle na tuhá paliva lze je rozdělit do několika kategorií podle několika kritérií. Rozdělovat tedy můžeme podle materiálu, ze kterého je kotel vyroben na ocelové a litinové. Dalším kritériem pak může být použité palivo – tedy kotle na dřevo nebo kotle na uhlí či kotle biomasu nebo kombinované kotle. Jiným dělením je rozdělení podle způsobu přísunu paliva a to na kotle s ručním přikládáním nebo na kotle automatické.

Kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním

Tyto kotle vyžadují obsluhu a přikládání i několikrát denně. Dále můžeme kotle dělit podle způsobu hoření na

prohořívací 

– hořlavé plyny s spaliny prochází celou vrstvou paliva, která následně celá prohoří a

odhořívací

– palivo odhořívá pouze ve spodní části kotle na roštu. Hořlavé plyny se spalinami jsou odváděny spodem nebo po bocích kotle do výměníkové části.

Automatické kotle na tuhá paliva

jsou kotle, které mají zásobník paliva, které je automaticky dopravováno do spalovacího prostoru. Mohou tak pracovat i několik dní bez obsluhy a přikládání. Podle metody dodávky paliva k roštu pak rozeznáváme dva základní typy. Retortový – palivo je dopravováno šnekovým podavačem ze zásobníku do kolena – retorty a na rošt připomínající talíř. Místo šneku se někdy také používá píst a místo retorty buben.

Kotle můžeme dělit i podle napojení na komínový průduch. Pokud nevyžadují k provozu ventilátor, hovoříme o provozu s přirozeným tahem komína. Pokud ventilátor vyžadují, hovoříme systémech s nuceným tahem.

Ocelové a litinové kotle

Patří mezi levnější a nejrozšířenější kotle převážně s ručním doplňováním paliva. Používají prohořívací i odhořívací systémy spalování a nevyžadují odtahový ventilátor. Jsou vhodné pro uhlí, dřevo, koks. Nízká cena je ale vykoupena poměrně relativně nízkou účinností.

kotel na tuhá paliva DAKON

Kotel na tuhá paliva DAKON

Zplyňovací kotle

Zplynovací speciální ocelové kotle používají kusové dřevo a jsou převážně odhořívací s odtahovým ventilátorem a s poměrně vysokou účinností spalování. Používají se v nich dřevěné brikety s malou vlhkostí a existují také kotle pro kombinované spalování dřeva a uhlí. Jejich cena je sice vyšší než u nejjednodušších kotlů, ale jejich účinnost se pohybuje na hranici až 90 %.

Herkules U32

Kotel Viadrus Herkules U32

Automatické kotle

Automatické kotle jsou nejčastěji ocelové (z litiny je pak retorta) s přirozeným i nuceným odtahem spalin. Používají palivo do velikosti 3 cm (tedy uhlí velikosti ořech 2 nebo oříšek).

Automatický kotel BENEKOV C 27

Automatický kotel BENEKOV C 26

Používají uhlí nebo dřevěnou hmotu (dřevěné pelety) případně ostatní rostlinou hmotu až po obilí. Vzhledem k tomu, že každé z těchto paliv potřebuje jiné podmínky k hoření, je dobré zvolit takový kotel, který se dokáže danému palivu nejlépe přizpůsobit (například změnou hořáku). Cena těchto kotlů, lépe však přímo systémů, které mají různý stupeň elektronického vybavení, až po programování a ovládání přes internet může dosahovat násobku ceny klasických kotlů. Jejich účinnost však často v celém pracovním režimu přesahuje 80 %.  Dochází tak k významným úsporám paliva.

Kotel na pelety – další informace o kotli na pelety

foto

Potřebujete poradit? +420 777 96 96 86