Získejte 6000 korun zpět

Posted on Posted in Balená paliva Ridepal, Balené hnědé uhlí, Balené uhlí, Kotle na tuhá paliva, Pytlované uhlí

Akce pokračuje i v roce 2017/2018. To znamená, že i když o první dotaci ve výši 3 000 korun žádáte v roce 2017, druhou dotaci můžete dostat v roce 2018. Podrobnosti najdete zde: http://www.sd-bilinskeuhli.cz/aktivity/dotace/casto-kladene-otazky.aspx

Získejte 6000 korun zpět

Nakupte u nás a získejte 6000 korun zpět od Severočeských dolů

Platí od 1.1.2016

Máte starý, nevyhovující kotel na pevná paliva? Chcete topit Bílinským uhlím ještě levněji? Získejte 6000 korun zpět. Severočeské doly a.s. podporují výměnu kotlů na uhlí za účelem snížení znečišťování ovzduší v ČR! Nečekejte, vyměňte své staré zdroje vytápění za nové již dnes a získejte zpět významnou část pořizovacích nákladů za palivo.

Získejte 6000 korun zpět. Co pro to udělat? Nic složitého.


  1. Zakupte si (po 1.1.2016) nový kotel na pevná paliva 3., 4. anebo 5. emisní třídy s předepsaným palivem hnědé uhlí.
  2. U jednoho z námi prověřených uhelných skladů (sklady Ridera, naše partnerské sklady, v jednom z oceněných uhelných skladů v rámci Kategorizace US Severočeských dolů nebo na webu ridepal.cz) proveďte jednorázový nákup min. 3 tun (tj. 30q) paliva z produkce SD – kostka, ořech 1, ořech 2.
  3. Vyplňte Žádost o Finanční podporu SD (ke stažení na www.sd-bilinskeuhli.cz), přiložte čitelné kopie daňových dokladů o nákupu kotle (může být nahrazena kopií potvrzeného záručního listu) a nákupu paliva, doplňte fotografií svého nového kotle napojeného na otopnou soustavu a vše odešlete doporučeně na:
Severočeské doly a.s.
Odbor podpory obchodu
Ulice 5. května 213
418 29 Bílina

Podrobné podmínky jsou ke stažení ZDE


Všechny důležité informace
naleznete na

Získejte 6000 Kč zpět


  • Po kontrole správnosti dodaných dokladů Vám bude nejpozději do 60 kalendářních dnů vrácená částka za nákup bílinského uhlí ve výši 3 000 Kč. Další jednorázový nákup paliva z produkce SD v objemu min. 3 tuny proveďte v následujícím kalendářním roce, připojte kopii účtenky za palivo, odešlete spolu s vyplněnou Žádostí na výše uvedenou adresu a získejte zpět další 3 000 Kč.

Proč je právě nyní vhodná doba?


  • Od 1.1.2018 platí v ČR zákaz prodejů kotlů 3. emisní třídy (zbývá možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy).
  • Od 1.1.2020 platí v ČR zákaz prodejů kotlů 4. a 5. emisní třídy (zbývá možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle certifikované na Ekodesign).
  • Od 1.9.2022 platí v ČR zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny), domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5.
  • V opačném případě hrozí vysoké pokuty až 50 000 Kč.
  • Současně od 1.1.2017 platí povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu revizi kotle včetně jeho označení emisní třídy.

Informace


v případě dotazů získáte na
tel. č. 702 177 457
(pracovní dny 7–14 hod.),
na e-mailu: kotle@sdas.cz
na webu:

Sdílejte:Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

3 thoughts on “Získejte 6000 korun zpět

Comments are closed.