Získejte 6000 korun

Aktualizace 19.12.2018

Akce skončila v roce 2018. V roce 2019 již nepokračuje.


Aktualizace 22.2.2018

Jen doplníme, akce pokračuje i v roce 2018 ale pouze pro ty, kteří splnili podmínky (viz níže) a žádali o první část dotace na Severočeských dolech v roce 2017 a byla jim přiznána. O druhou část dotace (3 000 Kč) tedy mohou požádat i v letošním roce 2018. 

Aktualizace 1.1.2018

Každému spotřebiteli Bílinského nízkosirnatého uhlí, který v letech 2016-2017 vyměnil svůj starý kotel na fosilní paliva za nový kotel (nevztahuje se na „přestavby“) splňující parametry 3., 4. či 5. emisní třídy dle normy ČSN EN 303-5 s předepsaným palivem hnědé uhlí a současně zakoupí nebo zakoupil (v letech 16/17 nebo 17/18) na eshopu ridepal.eu produkt Severočeských dolů a.s. – tj. bílinské hnědé uhlí, ořech1 (Ridepal Optimal Power nebo SD O1) nebo ořech 2 (Ridepal automatik nebo SD O2), a to jednorázovým nákupem v minimálním objemu 3 tuny, bude poskytnuta společností Severočeské doly a.s. finanční podpora ve výši 3 000,- Kč/rok.

Druhá část odměny, tedy dalších 3 000,- Kč, bude poskytnuta tomu spotřebiteli, který zakoupí v následujícím kalendářním roce opět jednorázově min. 3 tuny bílinského tříděné uhlí na eshopu ridepal.eu.

Podrobnější informace, pravidla a podmínky naleznete na stránkách poskytovatele této dotace společnosti Severočeské doly a.s.


Aktualizace 1.1.2017

Akce pokračuje i v roce 2017/2018. To znamená, že i když o první dotaci ve výši 3 000 korun žádáte v roce 2017, druhou dotaci můžete dostat v roce 2018. Podrobnosti najdete zde: http://www.sd-bilinskeuhli.cz/aktivity/dotace/casto-kladene-otazky.aspx


Aktualizace 1.1.2016

Nakupte u nás a získejte zpět 6000 korun

od Severočeských dolů

Platí od 1.1.2016 (pokračuje i v roce 2017/2018)

NEVÁHEJTE
Máte starý, nevyhovující kotel
na pevná paliva?
Chcete topit Bílinským uhlím ještě levněji?
a získejte
6000 Kč
Severočeské doly a.s. podporují výměnu kotlů na uhlí za účelem
snížení znečišťování ovzduší v ČR!
 
 
 
Nečekejte, vyměňte své staré zdroje vytápění za nové
již dnes a získejte zpět významnou část pořizovacích
nákladů za palivo. Získejte 6 000 Kč.
 
Co pro to udělat? Nic složitého.
1. Zakupte si (po 1.1.2016) nový kotel na pevná paliva 3., 4. anebo 5. emisní třídy s předepsaným palivem hnědé uhlí.
2. U jednoho z námi prověřených uhelných skladů (sklady Ridera nebo na webu ridepal.cz) proveďte jednorázový nákup min. 3 tun (tj. 30q) paliva z produkce SD – kostka, ořech 1, ořech 2.
3. Vyplňte Žádost o Finanční podporu SD (ke stažení na www.sd-bilinskeuhli.cz), přiložte čitelné kopie daňových dokladů o nákupu kotle (může být nahrazena kopií potvrzeného záručního listu) a nákupu paliva, doplňte fotografií svého nového kotle napojeného na otopnou soustavu a vše odešlete doporučeně na:
 
Severočeské doly a.s.
Odbor podpory obchodu
Ulice 5. května 213
418 29 Bílina
 
Podrobné podmínky jsou ke stažení ZDE
 
Všechny důležité informace
naleznete na
www.sd-bilinskeuhli.cz
 
 
Získejte 6000 Kč zpět
Po kontrole správnosti dodaných dokladů Vám bude nejpozději do 60 kalendářních dnů vrácená částka za nákup bílinského uhlí ve výši 3 000 Kč. Další jednorázový nákup paliva z produkce SD v objemu min. 3 tuny proveďte v následujícím kalendářním roce, připojte kopii účtenky za palivo, odešlete spolu s vyplněnou Žádostí na výše uvedenou adresu a získejte zpět další 3 000 Kč.
 
 
Proč je právě nyní vhodná doba?
 
Informace
v případě dotazů získáte na
tel. č. 702 177 457
(pracovní dny 7–14 hod.),
na e-mailu: kotle@sdas.cz
na webu:
www.sd-bilinskeuhli.cz

Akce pokračuje i v roce 2017/2018. To znamená, že i když o první dotaci ve výši 3 000 korun žádáte v roce 2017, druhou dotaci můžete dostat v roce 2018. Podrobnosti najdete zde: http://www.sd-bilinskeuhli.cz/aktivity/dotace/casto-kladene-otazky.aspx