Ochrana osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů
 
Prostřednictvím webové aplikace udělujete v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi poskytnutých osobních údajů(dále jen Osobní údaje) společnosti Ridera Bohemia, a. s., 28. října 216, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, IČO: 26847833, DIČ: CZ 26847833, Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2848
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.:6802792/0800, telefon: + 420 777 969 686, e-mail: ridepal@ridera.eu jako správci Osobních údajů (dále jen Správce):
 
Účelem zpracování Osobních údajů jsou marketingové činnosti, zejména poskytnutí komplexních informací o produktech a službách Správce a jiných subjektů, které Správce, případně zpracovatelé Vám poskytnou prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv). Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně, a to na dobu 10-ti roků a jste si vědom, že právním základem zpracování osobních údajů je Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Aktuální seznam zpracovatelů naleznete na adrese www.ridepal.ridera.eu/shop/, vždy pod záložkou "Ochrana osobních údajů".
 
Poučení o Vašich právech:
 
Požádáte-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je Vám Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
 
Máte rovněž právo:
Pokud se domníváte, že Správce či zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
Zásady ochrany osobních údajů
 
Prostřednictvím webové aplikace udělujete v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi poskytnutých osobních údajů(dále jen Osobní údaje) společnosti Ridera Bohemia, a. s., 28. října 216, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, IČO: 26847833, DIČ: CZ 26847833, Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2848
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.:6802792/0800, telefon: + 420 777 969 686, e-mail: ridepal@ridera.eu jako správci Osobních údajů (dále jen Správce):
 
Účelem zpracování Osobních údajů jsou marketingové činnosti, zejména poskytnutí komplexních informací o produktech a službách Správce a jiných subjektů, které Správce, případně zpracovatelé Vám poskytnou prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv). Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně, a to na dobu 10-ti roků a jste si vědom, že právním základem zpracování osobních údajů je Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Aktuální seznam zpracovatelů naleznete na adrese www.ridepal.ridera.eu/shop/, vždy pod záložkou "Ochrana osobních údajů".
 
Poučení o Vašich právech:
 
Požádáte-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je Vám Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
 
Máte rovněž právo:
Pokud se domníváte, že Správce či zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: