Skupina Ridera

 VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA STRÁNKÁCH WWW.RIDERA.EU

Skupina Ridera patří ke klíčovým dovozcům černého uhlí a koksu z Polska, odkud od roku 1992 importovala přes deset milionů tun pevných paliv. Další významnou oblastí podnikání  jsou  produkce a prodej kameniva a recyklátů, výkup stavebních odpadů, zemní práce, demolice a prodej motorových paliv. Současně provozuje vlastní nákladní autodopravu.

Ridera a. s. jako majoritní akcionář strategicky řídí obchodní aktivity, které jsou realizovány jednotlivými dceřinými společnostmi na území České republiky, Slovenska, Rakouska a Polska. Svými obchodními aktivitami navazuje na dvacetiletou tradici obchodování s pevnými palivy.

 

Něco z historie

  • 1991 – zahájení obchodování palivy v ČR a v Polsku
  • 1995 – založení dceřiné společnosti na Slovensku
  • 2007 – zahájení obchodování s kamenivem
  • 2008 – založení dceřiné společnosti v Rakousku
  • 2010 – založení dceřiné společnosti v Polsku
  • 2011 – fůze dceřiných společností Energy a Pinmark

 

Ridera prodej uhli uhelne sklady ceny

Činnosti skupiny Ridera

Prodej pevných paliv

představují strategickou a dlouhodobou komoditu společnosti s širokou škálou nabízeného sortimentu, včetně balených paliv. Plánujeme dynamický rozvoj na trzích České a Slovenské republiky, Rakouska a Polska. V následujících letech je strategií společnosti postupně rozšiřovat síť multifunkčních logistických základen v jednotlivých teritoriích s cílem zvýšení podpory prodeje a prodejního komfortu pro naše odběratele.
Více informací

Prodej kameniva a recyklátů

pomocí vlastních technologií vyrábíme a dodáváme všechny druhy kameniva pro stavební účely. Těžený a tříděný štěrkopísek, písek maltový, drcený lomový kámen, přírodní drcené kamenivo z odvalu, strusku, betonovou, asfaltovou a cihelnou drť, recyklované zásypové materiály.
Více informací

Výkup stavebních hmot a recyklace

v rámci své vlastní sítě sběrných a odbytových logistických základen vykupujeme stavební odpady (betony, cihly, asfalt, zeminu), které dále pomocí vlastní technologie buď recyklujeme nebo v rámci rekultivace ukládáme.
Více informací

Zemní práce a demolice

provádíme kompletní přípravu území pro založení staveb, tzn. demolice staveb vč. recyklace stavebních odpadů, sanace území, sanace svahů a zemních prací pro liniové stavby.
Více informací

Doprava

v rámci podpory své vlastní obchodní činnosti skupina disponuje novými návěsovými soupravami určenými k přepravě pevných paliv a kameniva v rámci regionu střední Evropy.
Více informací

Prodej pohonných hmot

nabízíme prodej motorové nafty a motorových olejů za zajímavé ceny, jichž jsme schopni dosáhnout zásluhou velkoobjemových odběrů od řady renomovaných producentů. Zajišťujeme dodávky z rafinerií OMV, Slovnaft či ze skladových zásob společnosti Čepro.
Více informací

Sponzoring a charita

Skupina Ridera je partnerem extraligového hokejového týmu HC Vítkovice a významným sponzorem kulturních a sportovních akcí nejen v regionu. Také charitativní činnost je pevnou součástí firemní politiky a kultury.
Více informací

Sportovní a relaxační areál

společnosti slouží zaměstnancům skupiny Ridera i všem občanům Ostravska k aktivnímu odpočinku i zábavě. V areálu lze uskutečnit sportovně-společenské firemní i privátní akce nebo individuálně využívat jeho sportovní (tenis, badminton, spinning, posilovna, minigolf ) a relaxační (bazén, sauna, masáže) zařízení.
Více informací

Struktura skupiny Ridera

Pokračujte dále na…

 VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA STRÁNKÁCH WWW.RIDERA.EU

 

Sdílejte:Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page