Benekov C26

Rekord pro Benekov

Posted on Posted in Balená paliva Ridepal, Benekov, Kotle na tuhá paliva, Pytlované uhlí

BENEKOVtherm

Mezi přední výrobce kotlů na pevná paliva v naší republice patří i severomoravská firma BENEKOVtherm z Horního Benešova, která se specializuje především na kotle spalující uhlí a dřevní pelety.

Vývoji nových technologií věnují v Benekovu již tradičně velkou pozornost a tak není divu, že firma je soustavně na špici technologického vývoje. Jejich produkty i technická řešení jsou často „inspirací“ i pro ostatní výrobce kotlů. Výzvou se stal i kotel na uhlí emisní třída 5.

Když 4. emisní třída nestačí

Jako první u nás například začal před časem BENEKOV vyrábět kotle 4. emisní třídy a uvedl je na trh v celé kompletní řadě C (informovali jsme zde).

Benekov c16
Benekov jako první výrobce u nás dosáhl na 4. emisní třídu a brzy nabídl celou řadu C v této emisní třídě. Kotel BENEKOV C 16 má nejširší uplatnění pro vytápění rodinných domů. Lze jej použít pro vytápění menších objektů s tepelnou ztrátou do 20 kW.

Ekodesign

Stále náročnější požadavky na ochranu životního prostředí vyžadují, abychom už dnes mysleli na budoucnost a tou je pouze 5. emisní třída. Jedině kotle 5. emisní třídy totiž dokáží splnit velmi náročné požadavky evropská směrnice 2009/125/CE, jejímž cílem je ochrana životního prostředí snížením dopadu energetických spotřebičů na životní prostředí. Obecně je známá jako Ekodesign. Ta stanovuje (mimo jiné), že kotle na tuhá paliva musí od roku 2020 splňovat emisní limity právě 5. emisní třídy. Podrobnosti najdete například na portálu tzbinfo.

Kotel na tuhá paliva emisní třída 5

Ekodesign a 5. emisní třída se stala výzvou i pro firmu Benekov. Po více než 16 měsících usilovného vývoje se podařilo dosáhnout nového rekordu. Dne 17.6.2015 totiž obdržel Benekov oficiální potvrzení výsledků úspěšné certifikace kotle BENEKOV C 27 v SZU Brno.

BENEKOV C 27

Benekov je tedy opět první a nový model BENEKOV C 27 dosahuje takových emisí a účinnosti při spalování uhlí, které ho opravňují k zařazení do 5. třídy podle normy 303-5 a zároveň splňuje parametry pro zařazení do Ekodesignu.

Podle dostupných informací je to k dnešnímu dni jediný český kotel na uhlí certifikovaný legálním způsobem, který dosahuje zařazení do Ekodesignu a bude podpořen v rámci evropských kotlíkových dotací.

Evropské kotlíkové dotace

Benekov se stal vůbec prvním českým výrobcem, který certifikoval své výrobky v domácí SZU Brno a dosáhl s kotlem na uhlí až do 5. třídy. S kotlem z Benekovu tak dosáhnete až na evropské kotlíkové dotace.

Kotle na tuhá paliva emisní třída 5

Rekordní je i dosažená účinnost při jmenovitém výkonu, která dosáhla 95 % !!! To je hodnota, kterou nedosahuje ani většina špičkových kotlů na dřevní pelety a Benekovu se ji podařilo dosáhnout s uhlím Ridepal automatik.

Ridepal automatik
Ridepal automatik – kvalitní uhlí, ořech 2 z dolu Bílina a úpravny Ledvice. Producent Severočeské doly, pečlivě třídí a balí společnost Ridera.

Pro zajímavost je tu srovnání parametrů C26 (doposud nejprodávanější model Benekovu) a C27 (nejnovější model v sortimentu).

Parametr C26 C27
účinnost při jmenovitém výkonu 83 % 95 %
účinnost při minimálním výkonu 89 % 93 %
certifikované paliva hnědé uhlí hnědé uhlí, dřevní pelety
třída kotle dle ČSN EN 303-5 4 5
Ekodesign ne ano
Benekov C26
Benekov C26 patří k doposud nejúspěšnejším modelům novátorské  firmy z Horního Benešova.

Sdílejte:Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page