Ridepal automatik

ridepal automatik

 

Ridepal automatik balené hnědé uhlí pro automatické kotle

Ridepal automatik je velmi kvalitní, tříděné hnědé uhlí. Je pečlivě vybíráno z toho nejkvalitnějšího bílinského hnědého uhlí. Vyznačuje se několikanásobným tříděním a je tak velmi vhodné především pro automatické kotle s podavači. Pro jeho vlastnosti, především nízký obsah síry, jej často označujeme jako ekohrášek. Vyniká velmi dobrým spalováním. Zanechává optimální množství odpadního popela. Pochopitelně jej můžeme použít všude tam, kde lze tuto frakci použít.

POUŽITÍ

uhlí pro automatické kotle s podavači

VLASTNOSTI

spalné teplo: 19 – 22 MJ/kg
výhřevnost: 17 – 19 MJ/kg
obsah síry: 0,7 – 1,1%
obsah vody: 25 – 30%
tolerance hmotnosti: ± 5%

PRODUKTOVÝ LIST

Ridepal automatik (PDF)

KOUPIT

Přejít do obchodu


výrobci kotlů doporučují

Balené ledvické uhlí Ridepal automatik doporučují nejen výrobci kotlů, ale také sami uživatelé automatických kotlů. Svým poměrem cena/výkon si získává převahu i nad černým uhlím. Po pečlivém opětovném přetřídění v našich skladech, je v nejvyšší možné míře garantována i optimální zrnitost. Snadno se zapaluje, poměrně dlouho také hoří a má velmi slušnou výhřevnost. Vyniká  nízkou tvorbou odpadního popela, nezanáší nadměrně spalinami kotel a rovněž kouř z komína je v porovnání s černým uhlím téměř čistý a průzračný.

hnědé uhlí
Bílinské (ledvické) uhlí ořech 2, které bylo několikrát přetříděno, to je Ridepal automatik.

Co to je hnědé uhlí?

Hnědé uhlí je starší a kvalitnější, pochází převážně z období jury a křídy. U nás se dnes používá především v tepelných elektrárnách pro výrobu elektrické energie. Pouze minimum (asi 4%) se využívají v domácnostech. Povrch je hnědý až černohnědý. V současnosti se u nás setkáváme v domácnostech především s uhlím ze Severočeských dolů (důl Bílina, úpravna Ledvice) a s uhlím ze Severní energetické (úpravna Komořany).

Jak se hnědé uhlí těží?

Hnědé uhlí se u nás těží povrchový dobýváním. To je pochopitelně levnější způsob. Těží se tak, že v povrchovém dole (lomu) dochází ke skrývce svrchní horniny. Tato činnost poměrně zatěžuje krajinu a má na ni nezanedbatelný vliv. Nicméně záleží na následné společenské odpovědnosti, aby po ukončení těžby byla krajina rekultivována a vrácena do původního stavu a původnímu účelu.

Sdílejte:Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page