Je balené uhlí opravdu drahé?

Posted on Posted in Balená paliva Ridepal, Balené černé uhlí, Balené hnědé uhlí, Balené uhlí, Benekov, Dakon, Kotle na tuhá paliva, Prodej uhlí, Pytlované uhlí, Viadrus

Uvažuji o automatickém kotli. Proč je balené uhlí dražší než to volně ložené v uhelných skladech?

MUDr. Marie D., Opava

Při zběžném pohledu do ceníku společností, které prodávají balené uhlí, se na první pohled může zdát, že balené palivo je opravdu neúměrně dražší, než paliva volně ložená. Je tomu opravdu tak?

Tam, kde je uhlí pouze „nalopatováno“ z hromady do pytlů tomu tak bezpochyby je, i když je třeba zaplatit někomu (kdo už stejně povětšinou placen je) za práci s lopatou, manipulaci, sáček a provázek.

Balené uhlí se honosí přídomkem tříděné. Co to znamená?

Málo kdo však ví, že to nutně nemusí opravdu znamenat tříděné za jistým účelem, například pro automatické kotle, ale znamená to, že pouze prošlo tříděním přímo na dole, kde byl vytříděn kámen i případné další nečistoty a následně bylo uhlí roztříděno do frakcí. Netříděné uhlí z šachty by tedy znamenalo takové, jak bylo vytěženo, od prachu až po velké kusy.

Jak důkladně byl tento proces třídění na dole proveden?

To záleží na stupni technologické úrovně jednotlivých třídíren a také technologické kázni personálu. Běžně se tak setkáváme s pojmy jako nadsítné a podsíté a dozvíme se, že takto vytříděné uhlí má ve už svých deklarovaných specifikacích (nebo normách) to, že obsahuje až 15% nadsítného (větší kusy) a 15% podsítného (menší kusy až po prach).

Doprava uhlí degraduje

Další dopravou volně loženého paliva, ať už na nákladních automobilech či vlacích, stejně jako  dalším překládáním z nebo na další dopravní prostředky, dochází k mechanickému opotřebení a k další degradaci tohoto paliva. A tak se stane, že hromada v uhelných skladech může obsahovat až 20% prachu a frakce, která pro automatické kotle není vhodná. Následnou manipulací a dopravou pak toto procento může narůst až k číslu 30.

30% odpad při třídění

Pokud je uhlí tříděno v našich skladech, není až tak neobvyklé, že z jedné tuny zůstane po vytřídění i o 30% méně uhlí. Nadsítné (větší kusy) je dále využíváno, menší kusy a zvláště pak prach své využití hledají jen velmi těžko a pokud se někdy náhodou najde, cena prachu je velmi nízká.

Z toho je vidět, že pokud se rozhodnete balit paliva jako opravdu kvalitní produkt, bez zbytečného prachu, potřebujete na jednu tunu až o 30% více vstupního materiálu.

Třídění, skladování, balení

Dalšími náklady je pak další třídění. Pokud má zákazník dostat opravdu tříděné uhlí, například pro automatické kotle, musí tento proces proběhnout několikrát. Z vlastní technologie třídění na sítech pak vyplývá, že 100% dokonalosti sice nelze dosáhnout, ale lze se k ní úspěšně přiblížit.

K dalším nákladům je pak třeba ještě připočíst skladování v halách (kdy uhlí musí dostatečně proschnout, než bude zabaleno), vlastní proces balení a obalové materiály, které však až takovou položkou nejsou.

Balené versus volně ložené

Je tedy evidentní, že samotný produkt, balené uhlí je tedy nejméně o 20 – 30% kvalitnější, než volně ložené uhlí, kde vlastně ani nevíte, co kupujete, nehledě na prach a eventuelní záměny dražšího a výhřevnější za levnější a méně výhřevné  (ano, i to se může u některých prodejců stát), kdy zjistíte, že takového uhlí pak potřebujete více než baleného nebo že letošní metrák už není tak velký jako loni.

Balené uhlí je o 30% kvalitnější

Aspoň to většina tvrdí. Pokud vezmene v úvahu, že bylo opravdu poctivě vytříděno, kdy se zbavilo 20 – 30% složek, které nevyužijeme, bylo správně zabaleno a skladováno, takže má optimální vlhkost a samo balení zajištuje tu nejmenší možnou degraci při dopravě, pak je to bezpochyby pravda.

Sama už pak musíte posoudit, zda-li je oproti volně loženému palivu na uhelných skladech také o tolik procent dražší.

Mgr. Martin Sohr, Ridepal

Balené uhli Ridepal
Balené uhli Ridepal

 

Sdílejte:Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page