Ridepal pytlované uhlí

Infotherma Ostrava

Posted on Posted in Balená paliva Ridepal, Balené uhlí, Prodej uhlí, Pytlované uhlí

XXII. ročník mezinárodní výstavy Infotherma 2015 

Výstava Infotherma se uskutečnila ve dnech 19. – 22. ledna 2015  na Výstavišti Černá louka Ostrava za účasti 356 domácích, zahraničních firem a institucí, které byly především ze Slovenska, Polska, ale i Slovinska, Rakouska a Itálie. Ani Ridepal nemohl chybět.

Vzhledem k vysokým cenám energií se na výstavě Infotherma prezentovalo (mimo jiné) okolo čtyřiceti domácích a zahraničních vystavovatelů se špičkovými kotli na tuhá paliva, které řeší nejen úsporu paliv, ale i pokud možno dostupný komfort obsluhy přes zásobníky, automatické přikládání, regulace apod. Mnohé z těchto exponátů si mohli návštěvníci prohlédnout za provozu na venkovních výstavních plochách.

Už při letmé prohlídce výstavy Infotherma bylo zcela evidentní, že automatické kotle na tuhá paliva jsou stále na vzestupu a neustále se těší rostoucímu zájmu návštěvníků. Mezi nejzajímavější expozice patřily stánky firem Benekovtherm (přední domácí výrobce automatických kotlů na tuhá paliva), kotlekamna.cz (montážní firma), GAS komplet Orlová (distributor kvalitních polských kotlů Lazar), 4T (distributor kotlů Galmet), Kovolux (kotle KRS)  nebo Centrum nářadí Opava (montážní firma), které prezentovaly svou techniku přímo v provozu. Na každém stánku pochopitelně nechybělo ani balené ledvické uhlí Ridepal automatik spolu s pytlovaným hnědým uhlím ořech 2 z produkce Severočeských dolů SD O2, které zde bylo možno vidět hořet přímo v kotlích.

Pozitivní přístup Severočeských dolů k balenému palivu odráží společenskou odpovědnost firmy. Balené palivo pro automatické kotle představuje totiž jeden z nejekologičtějších a nejšetrnějších způsobů spalovaní.

Infotherma Ostrava - Severočeské doly
Infotherma Ostrava – stánek Severočeských dolů.

Nechyběl ani stánek Severočeských dolů, které jako producent nejžádanějšího hnědého uhlí pro automatické kotle, se prezentovaly nejen jako těžební společnost, která je producentem bílinského (ledvického) uhlí ořech 2, ale také jako společnost, která si uvědomuje svoji společenskou odpovědnost a nemalé prostředky vkládá i do následné rekultivace krajiny.

Bílinské uhlí (těží se na dole Bílina, úpravna je pak v Ledvicích) odtud ledvické uhlí – je nízkosirnaté hnědé uhlí, které se těšilo největšímu zájmu návštěvníků – koncových spotřebitelů. Mezi nejčastější dotazy, které na výstavě zazněly, byly dotazy na kvalitu tohoto produktu.

Infotherma Ostrava Severočeské doly, kategorizace prodejcůZde bohužel jak Severočeské doly, tak sami zákazníci museli konstatovat, že tato kvalita se sklad od skladu velmi liší a známy jsou i případy, kdy za „uhlí z Ledvic“ jsou mnohdy vydávány i nekvalitní druhy pochybného původu. Severočeské doly si tuto situaci uvědomují a proto provádějí na prodejních skladech soustavnou kontrolu, jejímž výsledkem je mapa prověřených a doporučených skladů, které získaly od Severočeských dolů ocenění v podobě zlaté, stříbrné nebo bílé plakety. V těchto skladech pak doporučují nakupovat.

Předním partnerem Severočeských dolů v regionu je i naše společnost Ridera, která získala zlaté ocenění za svůj ostravský sklad, který najdete na Švermově ulici v Ostravě.

Tradičně je největší zájem návštěvníků výstavy Infotherma věnován technickým novinkám v oblasti otopných systémů, kam patří nejrůznější kotle, krby, kachlová kamna, sporáky, zářiče, podlahové vytápění a další. Stejná pozornost je věnována nízkoenergetické a pasivní výstavbě a přibývá zájemců o smysluplné využívání obnovitelných zdrojů. Pořadatelé připravili přehlídku technických novinek a možných úspor energií, měřící a regulační techniky, příklady zateplování a rekonstrukce objektů a ukázky smysluplného využívání obnovitelných zdrojů.

Infotherma Ostrava kotlekamna_cz
Radvanická firma kotlekamna.cz spolu s firmou GAS komplet z Orlové, která je distributorem kotlů LAZAR v České republice, patří již k tradičním vystavovatelům na výstavě Infotherma Ostrava.

Infotherma 2014

Sdílejte:Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page